Liên hệ

Liên hệ.

Nắm lấy cơ hội thay đổi cuộc đời này để theo đuổi ước mơ của mình và đặt niềm đam mê hành nghề chăm sóc sức khỏe tại Canada. Eos Global Recruiting cam kết sẽ cung cấp những hỗ trợ đáng tin cậy từ các chuyên gia để khiến điều này khả thi.

 

10th Floor, Miss Aodai Building 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

+84 33-2088850 (Vietnam)

jgodin@EosRecruits.com

eosrecruits.com

Làm công việc chăm sóc tại Canada và mở khóa tiềm năng của bạn.